Hormonální jóga | v médiích

- Hormonální jógová terapie – jednoduché cvičení pro vnitřní rovnováhu

Podívejte
se!

- Povídání s Šárkou Simonidesovou v televizním pořadu
Sama Doma -

Šárka Simonidesová v pořadu Sama Doma

- Vše o hormonální jógové terapii v internetové televizi
Cesty k sobě -

- Šárka v českém
rozhlasu -

Poslechněte
si!

- Rozhovory a tiskové články se šárkou -

Přečtěte
si!

- Týdeník Spirit.cz -

- Podiatrické listy -

- Týdeník Cesta Vysočinou -

Všechna práva vyhrazena © 2017-2018

Obchodní podmínky

Zpracování osobních údajů

Šárka Simonidesová v pořadu Sama Doma